Kulttuuriuinnin säännöt

Tammelan kulttuuriuinti 1.7.2023 – säännöt

 

1. Osallistumiseen liittyvät vaatimukset (ilmoittautumis-, maksu- ja peruutusehdot)

Osallistuaksesi Tammelan kulttuuriuinti -tapahtumaan tulee sinun olla 18 vuotta, uimataitoinen ja pitää pystyä uimaan vähintään 600 metriä yhtäjaksoisesti. Nuorempien osallistuminen tapahtumaan on mahdollista huoltajien kirjallisella suostumuksella ja tapahtuman vastuuhenkilön päätöksellä. Osallistujia ei ole vakuutettu, joten jokaisella osallistujalla tulee olla voimassa oleva tapaturma- ja/tai matkavakuutus. Osallistuminen tapahtuu osallistujan omalla vastuulla.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa matka, johon osallistuja on ottamassa osaa. Tapahtuma järjestetään, mikäli osallistujia on vähintään 20–30.

Ilmoittautuminen on sitova ja osallistumismaksuja ei palauteta. Jos osallistuja on estynyt ottamasta osaa, voi hän myydä osallistumisoikeuden eteenpäin, tällöin päivitetyt tiedot tulee ilmoittaa järjestäjälle 18.6.2023 mennessä sähköpostilla kulttuuriuinti@gmail.com. Mikäli tapahtuma joudutaan peruuttamaan järjestäjän toimesta, jonkun muun syyn takia kuin Force Majeure, tullaan osallistumismaksusta palauttamaan 50 %.

 

2. Uintireitti

Uintireitti kulkee matkasta riippuen Turpoonjoelta Kuivajärvelle ja sieltä Suujärvelle. Osallistujien tulee pysyä merkityllä reitillä tapahtuman aikana.

Uintireitillä on kolme huoltopistettä, jotka kaikki sijaitsevat kuivalla maalla. Lyhyimmällä matkalla tarkistuspisteitä on yksi, keskimatkalla kaksi ja pitkällä matkalla kolme. Osallistujien on käytävä ilmoittautumassa kaikilla huoltopisteillä, jotka on tarkoitettu kyseiselle uintimatkalle. Kaikilla huoltopisteillä on ensiapuvalmius.

 

3. Varusteet

Uimareiden pitää kantaa mukanaan kaikki uinnissa käytettävät varusteet (eväät, juomat, välineet) lähdöstä maaliin. Lyhyelle matkalle suositellaan käytettäväksi uimalakkia, uimalaseja ja uimarinpoijua. Keskimatkalla ja pitkällä matkalla edellä mainitut varusteet ovat pakollisia. Märkäpuvun käyttö on myös pakollista, mikäli veden lämpötila on alle 18 astetta, muuten puvun käyttö on suositeltavaa.

Muut suositeltavat varusteet keskipitkälle ja pitkälle uintimatkalle:

  • toimiva matkapuhelin vedenpitävässä pakkauksessa
  • neopreenisukat, -hanskat, -panta/-huppu
  • pilli
  • ensiapupaineside vedenpitävässä pakkauksessa

Erikoisluvalla saa käyttää seuraavia välineitä: käsiräpylät, pullari, räpylät ja snorkkeli.

 

4. Osallistujien vastuut

Osallistujien tulee kunnioittaa kaikkia muita osallistujia, luontoa, tapahtuman järjestäjiä, katsojia ja tapahtuma-alueella liikkuvia ja asuvia ihmisiä. Kaikilta osallistujilta vaaditaan näihin sääntöihin ja ohjeisiin tutustumista ja niiden noudattamista. Osallistujilla on velvollisuus auttaa hätätilanteessa tai pyydettäessä muita osallistujia tai tapahtuman järjestäjiä.

Osallistujien tulee tiedostaa, että tapahtuma järjestetään osittain luonnonsuojelualueella, joten alueella noudatetaan alueen järjestyssääntöjä ja rajoituksia.

Osallistuminen tapahtuu omalla vastuulla, tapahtuman järjestäjä ei ota vastuuta tapahtuman aikana mahdollisesti tapahtuvista onnettomuuksista. Osallistuja on velvollinen auttamaan muita, joita on kohdannut loukkaantuminen tai jotka tarvitsevat ensiapua. Osallistujan, joka keskeyttää, tulee ilmoittaa siitä tapahtuman järjestäjille mahdollisimman pian. Osallistujat eivät saa jättää roskia luontoon.

 

5. Turvallisuus

Tapahtuman järjestäjä tekee riskinarvioinnin uintireiteistä ja suorittaa tarpeelliset toimet tapahtumaan liittyvien riskien minimoimiseksi sekä osallistujien että henkilökunnan osalta. Tapahtuman järjestäjä varmistaa, että paikalla on riittävä määrä turvallisuushenkilökuntaa ja riittävä määrä turvallisuusvarusteita. Tapahtuman järjestäjällä on oikeus kieltää osallistujaa osallistumasta tai jatkamasta tapahtumassa, mikäli uimari on ensiapuhenkilöstön tai järjestäjien mielestä liian väsynyt tai fyysisesti sellaisessa kunnossa, että tapahtumaan osallistuminen tai siinä jatkaminen aiheuttaisi tarpeettoman riskin. Jos osallistuja joutuu keskeyttämään tapahtuman, on siitä ilmoitettava välittömästi lähimmälle tapahtuman järjestäjän edustajalle.

Avun vastaanottaminen tapahtumaorganisaation ulkopuolisilta tahoilta on kiellettyä muualla kuin virallisilla huoltopisteillä. Turvallisuuteen liittyvissä asioissa avun vastaanottaminen on sallittua.

Osallistujille järjestetään autokuljetus tapahtuman eri pisteiden Nahkurinverstas-kyläranta-Caissaniemi-Saaren kansanpuisto välillä. Jos tapahtumaan osallistuja liikkuu tapahtuman aikana eri pisteiden välillä omatoimisesti omalla autollaan tai pyörällään, kävellen, juosten, meloen tai muulla tavalla maastossa, hän vastaa omasta turvallisuudestaan. Jotta omatoimisesta liikkumisesta pisteiden välillä olisi mahdollisimman vähän häiriötä ja se tapahtuisi turvallisesti, tapahtuman järjestäjä antaa osallistujille tapahtuma-alueen kartan, johon on merkitty suositeltavat kävelyreitit.

Tapahtuman järjestäjä ei vastaa kävelyreittien turvallisuudesta tapahtumassa. Osallistumismaksuun sisältyvä käynti Kaukolanharjun näkötornilla tapahtuu Saaren kansanpuistossa Hämeen Ilvesreittiä pitkin. Portaantien ylitys Ilvesreitillä sijaitsee tien mutkaisessa kohdassa, jonka ylittäessään osallistujan on noudatettava erityistä varovaisuutta. Tapahtuman järjestäjä sijoittaa Portaantielle asianmukaiset kyltit, joissa varoitetaan tiellä kulkijoita osallistujien kulusta Portaantien yli tapahtuman aikana. Tapahtuma päättyy puoli tuntia Kaukolanharjun viimeisen opastuksen alkamisen jälkeen, jolloin varoituskyltit Portaantieltä poistetaan.

Tapahtumapäivä on lauantaina 1.7.2023. Tapahtuma pyritään järjestämään tavalla tai toisella kyseisen päivän aikana. Tapahtumalla ei ole varapäivää. Mikäli sääolosuhteet ovat huonot voidaan tapahtumaa muuttaa järjestäjän toimesta niin, että se on osallistujille mahdollisimman turvallinen toteuttaa.

 

6. Kuvaus, kuvaoikeudet ja mediaoikeudet

Tapahtuman järjestäjä pidättää oikeudet tapahtumasta kuvattuun kuva- ja videomateriaaliin. Osallistujat antavat ilmoittautuessaan järjestäjälle oikeuden käyttää tapahtuman aikana kuvattuja valokuvia ja videomateriaalia ilman korvausta tapahtuman markkinointi- ja mediamateriaaleissa sekä tapahtuman nettisivulla ja sosiaalisessa mediassa. Osallistujat voivat käyttää tapahtumasta kuvattua materiaalia omissa henkilökohtaisissa sosiaalisen median kanavissa. Kuvamateriaalin luvaton kaupallinen käyttö on kiellettyä, kaupallisesta käytöstä on sovittava erikseen järjestäjän kanssa.

 

7. Säännöt

Tapahtuman johtaja ja vähintään kaksi järjestävän organisaation jäsentä tekevät päätökset tapahtuman turvallisuuteen liittyvistä uintimatkojen ja reitin muutoksista, tapahtuma-ajan siirtämisestä ja muista sääntömuutoksista. Järjestäjällä on oikeus tehdä muutoksia tapahtumaan tapahtuman alkuun asti.

Edellä mainitut päätökset ovat lopullisia päätöksiä, joista ei voi valittaa.

Sääntöjen rikkomisesta seuraa välitön tapahtumasta poissulkeminen. Poissulkemiseen liittyvät tilanteet voivat olla muun muassa roskaaminen ja luonnon turmeleminen.

 

8. Sääntöjen hyväksyminen

Tapahtumaan ilmoittautumalla ja osallistumalla osallistuja hyväksyy säännöt kokonaisuudessaan.