Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Portaan Nahkurinverstas Oy kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja koskien asiakkaitaan, potentiaalisia asiakkaita, yhteistyökumpaneita sekä muita verkkosivujen nahkurinverstas.fi ja traveltammela.fi kautta kanssamme asioivia henkilöitä.

Seloste on henkilötietolain (523/1999 10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Portaan Nahkurinverstas Oy
Y-tunnus: 2075277-9
Osoite: Kappelintie 26, 31340 Porras
Puhelin: 040 7675928
Sähköposti: info@nahkurinverstas.fi
www.nahkurinverstas.fi ja www.traveltammela.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Johanna Pelto-Huikko, 040 7675928, info@nahkurinverstas.fi

REKISTERIN NIMI

Portaan Nahkurinverstas Oy:n ja Travel Tammela -sivuston asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Keräämme vain tietoja, joita tarvitsemme asiakkaidemme palvelemiseen mahdollisimman hyvin sekä hoitaaksemme muita liiketoimintaamme liittyviä asioita ja lakisääteisiä velvoitteita. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointitarkoituksiin, mikäli asiakas on erikseen antanut siihen luvan.

Henkilötietoja käsitellään tilausten, varausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, tiedottamisen, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palveluamme sinulle.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Varausta tai tilausta varten pyydämme joitakin henkilö- ja yhteystietoja kuten:

 • nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron
 • syntymäaikasi (varmistaaksemme, että olet täysi-ikäinen)
 • mikäli asioit yrityksen edustajana, suhteesi edustamaasi yritykseen

Lisäksi voimme kerätä seuraavia tietoja asiakaspalvelua ja asiakassuhteen hoitoa varten:

 • kansalaisuus ja käytettävä kieli
 • kaikki varauksia koskevat tiedot
 • maksutapatiedot ja laskutustiedot
 • asiakkaan tiedot palvelujemme käytöstä ja ostoista
 • asiakkaaan valintoja ja toiveita koskevat tiedot (kuten esim. erikoisruokavaliotiedot)
 • markkinointiluvat ja -kiellot
 • mahdolliset palautteet ja reklamaatiot
 • mahdolliset muut asiakassuhteen hoitamisen kannalta tärkeät tiedot

Suomen laissa ”Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta” (28.4.2006/308) on säädetty, että majoitusliikkeellä on velvoite kerätä matkustajatiedot majoittujilta. Matkustajailmotuksessa kerätyt lain edellyttämät tiedot säilytetään erillisessä matkustajarekisterissä.

KUKA TIETOJA KÄSITTELEE

Tietoja Portaan Nahkurinverstaalla käsittelevät vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseen. Muut eivät pääse tietoihin käsiksi.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Tiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista tai lakisääteistä perustetta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään palvelujen käytön yhteydessä sekä asiakassuhteen aikana puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Tiedot voidaan saada myös matkanjärjestäjän, varauspalveluyrityksen (esim. Booking.com) tai puolestasi palvelun varanneen yhteistyökumppanin kautta. Kun vastaanotamme asiakastietoja kolmannelta osapuolelta, kuten varaussivustoilta, on kaikki tieto salattu ja lähetetty meille turvallisesti. Yrityksemme ei voi vastata niistä tiedoista, joita kolmannen osapuolen toimijat, kuten esimerkiksi internetin varaussivustot tai matkatoimistot, keräävät ja säilyttävät varauksiinne liittyen. Yrityksemme vastaa vain meille toimitetusta tiedosta.

Tietoja voidaan kerätä myös erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä (esim. messut, myyntitapahtumat, sosiaalinen media). Lisäksi tietoja voidaan kerätä julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten tai järjestöjen www-sivustoilta.

Verkkosivustollamme on käytössä Google Analyticts -työkalu, joka kerää sivustolta automaattisesti käyttöstatistiikkaa, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön.

Verkkovierailun perusteella saatamme tehdä sinulle kohdennettua mainontaa muissa verkkopalveluissa. Tätä tarkoitusta varten olemme upottaneet verkkosivustoillemme Facebook Pixel -työkalun, joka saattaa asentaa selaimeesi evästeitä.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa siinä määrin kuin se on välttämätöntä tämän tietosuoja-asetuksen tai asiakassuhteen velvoitteiden toteuttamiseksi (maksupalvelun tarjoaja, järjestelmän ylläpitäjä). Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijöiden välisissä sopimuksissa huomioidaan EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön vaatimukset.

Muutoin voimme luovuttaa asiakastietoja kolmansille osapuolille vain, jos asiakas pyytää meitä varaamaan itselleen kolmannen osapuolen palveluita.

Tietoja voidaan siirtää säilytettäväksi Googlen palveluihin, jotka ovat tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisia.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET TAI SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja voidaan säilyttää EU:n ulkopuolella Googlen pilvipalveluissa. Myös Google Analytics -evästeistä kerätyt tiedot tallentuvat EU:n ulkopuolelle. Tietojen siirto voidaan toteuttaa lainmukaisesti, kun Euroopan komissio on päättänyt, että siirron kohdemaassa on varmistettu riittävä tietojen taso (tietosuoja-asetuksen 45 artikla).

Google kuuluu Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield – ohjelmaan ja on näin ollen sitoutunut noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen asettamia vaatimuksia.

Muutoin asiakastietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle kuin sellaisissa tilainteissa, joissa ulkomainen matkanjärjestäjä pyytää varausvahvistusta asiakkaan tiedoilla esimerkiksi viisumihakemusta tai muuta vastaavaa matkan toteutumisen kannalta välttämätöntä asiaa varten.

HENKILÖN OIKEUS NÄHDÄ JA HALLITA TIETOJANSA

Henkilöillä on oikeus

 • nähdä kaikki Portaan Nahkurinverstaan hänestä keräämät tiedot, mikäli niitä on

 • pyytää poistamaan tai muuttamaan tietojaan (On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.)

 • ilmoittaa huolenaiheensa tietojen käytöstä

 • kieltää tietojen käyttö suoramarkkinointiin

 • ilmoittaa että ei halua saada mitään yhteydenottoja tai markkinointiviestejä Portaan Nahkurinverstaalta tai Travel Tammela sivustolta

 • tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Ylläolevissa pyydämme olemaan yhteydessä yhteyshenkilöön puhelimitse 040 767 5928 tai sähköpostitse info@nahkurinverstas.fi.

SELOSTEEN MUUTTAMINEN

Meillä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Selosteen versionumero ja päiväys näkyvät tämän selosteen alussa heti otsikon alapuolella. Viimeisin version selosteesta on saatavilla verkkosivuillamme nahkurinverstas.fi ja traveltammela.fi