Varaus- ja peruutusehdot

Tällä hetkellä kaikkien Travel Tammela -sivuston kautta ostettavien tuotteiden ja palveluiden myyjänä on Portaan Nahkurinverstas Oy.

Kun sivuston kautta tulee myöhemmin ostettavaksi tuotteita tai palveluita suoraan muilta toimijoilta, ovat varaus- ja peruutusehdot toimijakohtaisia ja linkit kaikkien toimijoiden ehtoihin tulevat löytymään tältä sivulta.

 

PORTAAN NAHKURINVERSTAS OY:N VARAUS-, MAKSU- JA PERUUTUSEHDOT

 

Näitä varaus-, maksu- ja peruutusehtoja sovelletaan Portaan Nahkurinverstas Oy:n, y-tunnus 2075277-9, toiminnassa, ellei muista ehdoista ole erikseen sovittu. Nämä sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi.

 

YLEISET KAIKKIA VARAUKSIA KOSKEVAT EHDOT

Varauksen tekeminen

Varauksia voi tehdä sähköisen Travel Tammela -varausjärjestelmän kautta, sähköpostilla, puhelimitse tai paikan päällä suullisesti sopimalla. Tiettyjä palveluita kuten majoitusta on mahdollista varata myös kolmansien osapuolien varausjärjestelmien kautta.

Varauksia voi tehdä vain 18-vuotta täyttänyt henkilö.

Varauksen maksaminen

Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.

Travel Tammela -verkkokaupan tai kolmannen osapuolen sähköisen varausjärjestelmän kautta varausta tehdessä maksu on yleensä mahdollista suorittaa jo varauksen yhteydessä, ja joissakin tapauksissa palvelun ostaminen myös edellyttää maksun suorittamista varausta tehtäessä. Travel Tammela -sivuston maksutavoista on saatavilla lisätietoa sivuston Maksutavat-sivulta.

Jos varausta ei ole maksettu etukäteen, on yksittäisten henkilöiden tekemät varaukset maksettava paikan päällä majoituksen tai tilaisuuden aikana, ellei toisin sovita. Paikan päällä maksettaessa Portaan Nahkurinverstaan hyväksymät maksutavat ovat yleisimmät pankkikortit, luottokorteista Visa, Visa Electron, MasterCard ja Maestro sekä käteinen.

Mikäli varaus koskee vähintään 10 hengen ryhmää tai varaajana on yritys tai muu yhteisö, varauksen hinta voidaan myös laskuttaa jälkikäteen. Tällöin Portaan Nahkurinverstaalla on oikeus lisätä laskuun laskutuslisä. Laskujen maksuehto on 14 päivää ja viivästyskorko korkolain mukainen.

Muut yleiset kaikkia varauksia koskevat ehdot

Mikäli asiakas toiminnallaan vahingoittaa Portaan Nahkurinverstaan omaisuutta, on Portaan Nahkurinvestaalla mahdollisuus periä tästä korvaus, joka määritettään aiheutuvan haitan mukaan.

Force majeure

Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Portaan Nahkurinverstas Oy irtisanoa vuokrasopimuksen tai peruuttaa varauksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle / varanneelle asiakkaalle. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.

Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

 

MAJOITUSVARAUKSIA KOSKEVAT EHDOT

Varaukset ja vahvistukset

Varauksen yhteydessä varaajan on annettava Portaan Nahkurinverstaan määrittelemät tiedot varausta koskien. Varaus on vahvistettu kun varaaja on saanut varausvahvistuksen. Tämä voi tapahtua suullisesti, kirjallisesti tai varausjärjestelmän kautta.

Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä varausta tehtäessä on ilmoitettu.

Muutokset ja peruutukset

Muutokset ja peruutukset verkkokaupan tai muun online-varausjärjestelmän kautta tehtyihin varauksiin tulee tehdä saman järjestelmän kautta kuin alkuperäinen varaus on tehty.

Muuten muutokset tai peruutukset voi tehdä ottamalla yhteyttä joko sähköpostilla osoitteeseen info@nahkurinverstas.fi tai puhelimitse numeroon 040 767 5928.

Huoneiston varaus on mahdollista peruuttaa veloituksetta 2 vrk ennen majoituksen alkamispäivää klo 12:00 mennessä.

Mikäli majoitus on varattu osana pakettia, johon sisältyy myös aterioita (muita kuin aamiaiset) tai ohjattua palvelua, tulee varaus peruuttaa 7 vrk ennen majoituksen alkamispäivää.

Mikäli asiakas ei peruuta varausta ennen yllämainittuja aikarajoja tai jättää saapumatta, on Portaan Nahkurinverstaalla oikeus periä asiakkaalta varaustietojen mukaisesti yhden majoitusvuorokauden hintaa vastaava summa.

Tietyissä tarjoushintaisissa varauksissa ei ole peruutusmahdollisuutta. Tämä on aina mainittu kyseisen varauksen tiedoissa varausta tehtäessä sekä varausvahvistuksessa.

Muut majoitusvarauksia koskevat ehdot

Majoitushuoneisto on käytettävissä tulopäivänä klo 15 alkaen. Arvioitu saapumisaika on ilmoitettava Portaan Nahkurinverstaalle etukäteen.

Lähtöpäivänä huone on luovutettava viimeistään klo 12 mennessä.

Avain on saatavissa kahvila-ravintolan kassalta sen aukioloaikoina ja muulloin paikalla on vastassa henkilö, joka luovuttaa avaimet. Avain palautetaan henkilökunnalle tai jätetään asiakkaan saapumisen yhteydessä sovittuun paikkaan.

Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta omistajalla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti.

Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.

Mikäli vuokra-aika on enintään 7 vrk mittainen, asiakas huolehtii kohteen siisteydestä sekä jätteiden poiskuljetuksesta vuokra-aikana. Mikäli vuokra-aika on yli 7 vrk, Portaan Nahkurinverstas huolehtii kohteen siivouksesta kerran viikossa ilman lisäveloitusta.

Portaan Nahkurinverstas huolehtii kohteen normaalista loppusiivouksesta varauksen päättyessä ilman lisäveloitusta.

Mikäli majoitushuoneisto vaatii majoittujan jäljiltä normaalista poikkeavan siivouksen, on Portaan Nahkurinverstaalla oikeus periä siivouksesta lisämaksu.

Majoittuja / varaaja on velvollinen korvaamaan huoneistolle tai irtaimistolle aiheuttamansa vahingon täysimääräisenä.

Tupakoiminen majoitustiloissa on ehdottomasti kielletty ja asiakas on korvausvastuussa tupakoinnin aiheuttamasta lisäsiivouksesta. Veloitettava korvaus on 100 €.

Lemmikkieläimet ovat tervetulleita majoitustiloihimme. Lemmikkieläimistä on kuitenkin aina ilmoitettava etukäteen ja niistä peritään 10 €:n lisämaksu / lemmikki / varaus. Asiakas on korvausvastuussa kaikista lemmikin aiheuttamista vahingoista.


KOKOUKSIA, JUHLATILAISUUKSIA SEKÄ MUITA RYHMÄVARAUKSIA KOSKEVAT EHDOT

Ryhmävarausehdot ovat voimassa, kun ryhmän henkilömäärä on vähintään 10 henkilöä sekä aina, kun kyseessä on juhla- tai kokousvaraus.

Varaukset ja vahvistukset

Varauksia voi tehdä varausjärjestelmän kautta, sähköpostilla tai puhelimitse. Varaus on sitova siitä lähtien, kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen ja Portaan Nahkurinversas on vahvistanut sen kirjallisesti.

Henkilömäärän vahvistaminen Portaan Nahkurinverstaalle

Ruokailuja tai kahvitarjoiluja sisältävien tilaisuuksien henkilömäärä on vahvistettava viimeistään 7 vrk ennen tilaisuuden alkua, ellei toisin ole sovittu. Samassa yhteydessä henkilömäärän vahvistamisen kanssa on ilmoitettava myös mahdolliset erikoisruokavaliot ja allergiat.

Aktiviteeteissa ja ohjelmapalveluissa, jotka eivät sisällä ruokailuja, henkilömäärä tulee vahvistaa 3 vrk ennen tilaisuuden alkua, ellei toisin ole sovittu.

Laskutus tapahtuu yllämainittuihin aikarajoihin mennessä ilmoitettujen henkilömäärien mukaan, vaikka tilaisuuden toteutunut osallistujamäärä olisi alhaisempi.

Mikäli tilaisuuden todellinen osallistujamäärä on isompi kuin yllämainittuihin aikarajoihin mennessä ilmoitettu henkilömäärä, laskutetaan todellisen henkilömäärän mukaisesti.

Ryhmävarauksen peruutusehdot

Mikäli varaus peruuntuu kokonaan, laskutamme seuraavasti:

Peruutus vähintään 30 vrk ennen tilaisuutta: ei veloitusta.

Peruutus 14-30 vrk ennen tilaisuutta: veloitus 50% tilauksen arvosta.

Peruutus 7-14 vrk ennen tilaisuutta: veloitus 75% tilauksen arvosta.

Peruutus alle 7 vrk ennen tilaisuutta: veloitus 100 % tilauksen arvosta.

Sähköisen Travel Tammela -varausjärjestelmän kautta tehdyt varaukset tulee peruuttaa saman järjestelmän kautta.

Muussa tapauksessa peruutuksista tulee ilmoittaa kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@nahkurinverstas.fi tai puhelimitse numeroon 040 767 5928. Portaan Nahkurinverstas vahvistaa peruutukset kirjallisesti.

 

AKTIVITEETTIVARAUKSIIN LIITTYVÄT EHDOT

Tilaaja sitoutuu noudattamaan palveluntarjoajalta saamiaan ohjeita ja käyttämään ohjeiden mukaisesti aktiviteeteissa ja ohjelmapalveluissa käytössä olevaa kalustoa ja turvavälineistöä. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa ryhmän toimintaa häiritsevä, ryhmän turvallisuuden vaarantava tai päihtynyt henkilö palvelusta. Tällöin palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen keskeytyneestä palvelusta.

Vallitsevat sääolosuhteet voivat tuoda muutoksia palvelun aikatauluun ja ohjelmaan. Jos muutos johtuu turvallisuuden varmistamisesta palveluntarjoaja ei ole muutoksesta korvausvelvollinen. Sääolosuhteista johtuvassa muutos- tai peruutustilanteessa palveluntarjoaja on velvollinen esittämään tilaajalle uuden ajankohdan palvelun toteuttamiseksi. Tilaajalla on oikeus hyväksyä ehdotus tai hylätä se ja perua varaus veloituksetta.

 

TRAVEL TAMMELA -VERKKOSIVUSTON TILAUKSIIN LIITTYVÄT EHDOT

Travel Tammela -sivuston kautta tehtyihin tuotetilauksiin liittyvät ehdot

Tuotteilla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus.

Palautusoikeus on voimassa vain, jos tuote on alkuperäistä vastaavassa kunnossa. Myös mahdollisen tuotepakkauksen on oltava myyntikelpoinen.

Ole yhteydessä osoitteeseen info@nahkurinverstas.fi tarkempien palautusohjeiden saamiseksi.

Palautusoikeus ei koske kaiverrettuja eikä muita yksilöllisiä tuotteita.

Noudatamme valmistajan tai maahantuojan määrittelemiä takuuehtoja.

Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Voit katsoa toimituskulut valittuasi ostoskorin maksu- ja toimitustavan.

Yleiset Travel Tammela -sivuston kautta tehtyihin tilauksiin ja varauksiin liittyvät ehdot

Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.

Sovellamme majoituskohteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja saattavat vaihdella kuukausittain, viikoittain ja päivittäin.

Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Portaan Nahkurinverstas Oy:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.

Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.